Mi a DKIM jelentése? DKIM rekord beállítása

A DKIM rekord jelentése egy e-mail marketingben használt biztonsági kulcspár, ami hitelesíti, hogy az e-mail valóban a megadott küldőtől jött.
DKIM rekord

Mi a DKIM jelentése? DKIM rekord beállítása

Napjainkban egyre fontosabbá válik a biztonságos e-mail kommunikáció, hiszen rengeteg spam e-mail érkezik napi szinten a postaládánkba. Ha e-mail marketing kampány indításán gondolkodunk, akkor kiemelten fontos, hogy a leveleink ne kerüljenek a spam mappába a címzetteknél. Ehhez járul hozzá DKIM rekord, valamint az SPF rekord, amit egy másik cikkben mutattunk be.

1. Mi a DKIM jelentése?

A DKIM (DomainKeys Identified Mail) rövidítés a levelezési protokollok világában fontos kifejezés. Egy olyan technológia a DKIM, amelyet a levelek eredetiségének ellenőrzésére és az e-mail címek hamisításának megakadályozására fejlesztettek ki. Az elektronikus levelezés mindennapossá válásával egyre nagyobb szükség van olyan megoldásokra, amelyek segítenek az adatok megbízhatóságának fenntartásában és a felhasználók biztonságának növelésében.

De mi is pontosan a DKIM és hogyan működik? A DKIM egy digitális aláírási rendszer, amely lehetővé teszi egy e-mail üzenet eredetiségének ellenőrzését. A küldő fél, például egy szerver, egy egyedi kulcspárt generál, amely tartalmaz egy privát kulcsot és egy publikus kulcsot. Az e-mail üzenetet a szerver a privát kulccsal aláírja, majd a publikus kulcsot hozzárendeli az e-mail fejlécéhez. Az e-mail végül továbbításra kerül a címzetthez.

Amikor a levél eléri a címzett levelezőszerverét, a DKIM ellenőrzést hajt végre. Az ellenőrzés során a levelezőszerver a publikus kulcs alapján ellenőrzi, hogy az e-mailt valóban a küldő fél írta-e alá.

Ha a publikus kulcs megegyezik a küldő fél által generált kulccsal, akkor az e-mail eredetiségét megerősítették, és a levél biztonságosnak tekinthető. Ha azonban a publikus kulcs nem egyezik, vagy hiányzik a DKIM aláírás, akkor az e-mail lehet hamisított vagy nem megbízható.

A DKIM technológia számos előnnyel jár. Először is, segít megelőzni a levélszemétet vagy a spam üzeneteket, mivel az e-mailek eredetiségét ellenőrizhetjük vele. A címzettek könnyebben azonosíthatják a megbízható forrásból származó e-maileket, és szűrhetik a kéretlen tartalmakat.

Másodszor, a DKIM hozzájárul az e-mail címek hamisításának megakadályozásához. Egyes emberek gyakran hamis címeket használnak megtévesztés vagy csalás céljából, de a DKIM ellenőrzés segít beazonosítani, hogy az e-mail valóban a megadott küldőtől származik-e.

Fontos megjegyezni, hogy a DKIM nem garantálja az e-mail tartalmának biztonságát vagy titkosságát. Csak az e-mail eredetiségének ellenőrzésére szolgál, és segít megakadályozni a küldő címének hamisítását. Az e-mailek tartalmának védelme érdekében további biztonsági intézkedéseket, például titkosítást vagy más védelmi mechanizmusokat kell alkalmazni.

Weboldal készítés

2. A DKIM rekord működése

A DKIM (DomainKeys Identified Mail) működésének megértéséhez először érdemes áttekinteni a digitális aláírások működését. A digitális aláírás egy matematikai technika, amely bizonyítékot szolgáltat arra, hogy egy adott üzenetet a valódi aláíró hozott létre, és az üzenet tartalmához nem nyúltak hozzá útközben.

A DKIM esetében a küldő fél, például egy levelezőszerver, egy egyedi kulcspárt hoz létre. Ez a kulcspár tartalmaz egy privát kulcsot és egy publikus kulcsot. A privát kulcs csak a küldő fél számára ismert, míg a publikus kulcs elérhetővé válik az e-mail címzettek számára.

Amikor a küldő fél elküld egy e-mailt, a szerver a privát kulccsal aláírja az üzenetet. Ez az aláírás egy olyan matematikai művelet eredménye, amely a privát kulcs és az üzenet tartalmának kombinációjából keletkezik. Az aláírást az e-mail fejlécébe helyezik.

Az e-mail továbbításra kerül a címzett levelezőszerveréhez. Amikor a címzett szerver megkapja az e-mailt, elkezdi a DKIM ellenőrzését. Először kinyeri az e-mail fejlécéből a publikus kulcsot. Ezután kiszámolja az üzenet tartalmából az aláírást, használva a publikus kulcsot és a küldött üzenetet.

Ha az általa kiszámított aláírás megegyezik az e-mail fejlécében található aláírással, akkor a DKIM ellenőrzés sikeresnek tekinthető. Ez azt jelenti, hogy az e-mail eredetisége megerősítést nyert, és a küldő címe valós és megbízható. Az e-mail továbbítása folytatódik a címzetthez, és az üzenet megjelenik a fogadó levelezőprogramban.

Ha azonban az ellenőrzés során az általa kiszámított aláírás nem egyezik a fejlécben találhatóval, akkor a DKIM ellenőrzés sikertelennek minősül. Ez azt jelenti, hogy az e-mail aláírása hibás vagy hiányzik, ami problémát jelezhet a küldő címének megbízhatóságával kapcsolatban.

Az aláírás ellenőrzése révén megállapítható, hogy az e-mail valóban a megadott küldőtől származik-e, és nem egy hamisított vagy manipulált címről érkezik. Különösen fontos a használata e-mail marketing kampány tervezése során.

Webshop tárhely

3. DKIM és SPF kapcsolata

A DKIM (DomainKeys Identified Mail) és az SPF (Sender Policy Framework) két különböző technológia, amelyeket az e-mail küldők és fogadók biztonságának növelésére fejlesztettek ki. Bár önállóan is használhatók, a DKIM és az SPF kombinált használata még erőteljesebb védelmet nyújt az e-mail címek hamisításával és az illegális e-mail aktivitással szemben.

Az SPF egy DNS alapú bejegyzés, amely az adott domain tulajdonosának meghatározott információkat ad a küldő e-mail szerverekről. Az SPF rekordban meghatározzák, hogy mely szerverek vagy IP-címek számára engedélyezett az adott domainről a levelek küldése. Amikor egy fogadó szerver megkap egy e-mailt, ellenőrzi az SPF rekordot az adott domainhoz, és megvizsgálja, hogy az érkező e-mailt a megengedett szerverekről küldték-e. Ha az SPF ellenőrzés sikeres, az e-mailnek nagyobb esélye van arra, hogy a fogadó postaládájába kerüljön a spam mappa helyett.

A DKIM viszont egy digitális aláírási technológia, amelyet a küldő fél használ az e-mail tartalom aláírására. A küldő fél privát kulcsát használva létrehozza az aláírást, amelyet az e-mail fejlécében küld el a címzetthez. Amikor a fogadó szerver megkapja az e-mailt, ellenőrzi a DKIM aláírást a publikus kulcs alapján. Ha az aláírás érvényes és megegyezik a publikus kulcs szerint kiszámított aláírással, akkor az e-mail eredetiségét megerősítik.

A DKIM és az SPF együttes használata nagyobb biztonságot nyújt az e-mail kommunikációban. Az SPF segít ellenőrizni, hogy az e-mailt a megfelelő szerverről küldték-e, míg a DKIM ellenőrzi az e-mail eredetiségét és azonosítja, hogy valóban a küldő fél által írták-e alá.

4. DKIM rekord beállítása

A DKIM (DomainKeys Identified Mail) rekord beállítása a küldő domain DNS beállításaiban történik. A következő lépésekben megmutatom, hogyan lehet létrehozni és konfigurálni a DKIM rekordot:

1) Privát és publikus kulcs generálása: először létre kell hoznod egy privát és egy publikus kulcspárt. A privát kulcsot a szervereden kell generálni, és csak a szerveren kell tárolni, míg a publikus kulcsot a DKIM rekordba kell beállítani, amelyhez a címzett levelezőszerverek hozzáférnek. A kulcspár generálásához használhatsz különféle eszközöket és szoftvereket, amelyek támogatják a DKIM-et.

2) DKIM rekord létrehozása: a DKIM rekordot a küldő domain DNS beállításaiban kell konfigurálni. TXT rekordként hozzáadják a DNS-hez. A rekord neve általában a „dkim._domainkey” vagy a „selector._domainkey” formában jelenik meg, ahol a „selector” egy egyedi azonosító, amelyet kiválasztasz. Példa: „selector._domainkey.pelda.hu”.

3) Rekord értékének beállítása: az értéket a publikus kulcsod alapján kell létrehozni. A rekord értéke egy hosszú karakterlánc, amely tartalmazza a kulcs információit, például a kulcstípust és a kulcsot magát. A konkrét formátum és az érték létrehozása függ a használt DNS kezelő rendszertől.

4) Rekord mentése és DNS frissítése: miután elkészültél a DKIM rekord beállításával, mentsd el a változtatásokat a DNS beállításokban. Ezután várnod kell a DNS frissítését, amely általában néhány órát vagy akár egy-két napot is igénybe vehet. A rekordot csak akkor fogják használni és ellenőrizni a fogadó levelezőszerverek, ha a frissítés befejeződött és a rekord elérhetővé vált az interneten.

5) Tesztelés és ellenőrzés: miután a DKIM rekordot beállítottad, érdemes ellenőrizni a konfigurációt és tesztelni az e-mailek küldését. Használhatsz online DKIM ellenőrző eszközöket, amelyek segítenek megerősíteni a rekord működését és helyességét.

Fontos megjegyezni, hogy a DKIM rekord beállítása és konfigurálása némi technikai jártasságot igényel, és a konkrét lépések és beállítások függhetnek a használt DNS kezelő rendszertől. Amennyiben nem vagy jártas a DNS beállításokban, érdemes lehet segítséget kérni a domain regisztrátorodtól vagy egy informatikus szakembertől.

5. Hogyan néz ki egy DKIM rekord?

Egy DKIM rekord a DNS beállításokban általában egy TXT rekordként van konfigurálva. A DKIM rekordnak a következő formátumban kell kinéznie:

selector._domainkey.pelda.hu. IN TXT „v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBA…”

Ez a példa a „selector” helyére egy egyedi azonosítót helyez, amelyet a küldő fél választ, és a „pelda.hu” helyére pedig a küldő domain neve kerül. Az „IN TXT” jelzi, hogy egy TXT rekordról van szó. A rekord értékét a „v”, „k” és „p” paraméterek alkotják.

  • A „v” paraméter a DKIM verziót jelöli, ami „DKIM1” vagy „v=1” értéket kap.
  • A „k” paraméter a kulcstípust határozza meg, amely általában „rsa” vagy „k=rsa” lehet.
  • A „p” paraméter pedig a publikus kulcsot tartalmazza, amely hosszú karakterlánc formájában jelenik meg. Ez a kulcs felelős az e-mail üzenetek aláírásáért és az azonosításért.

A tényleges publikus kulcs karakterláncot a privát kulcs segítségével generálják, és különféle algoritmusokkal alakítják át az e-mail üzenetbe illeszkedő formátummá.

Fontos, hogy a konkrét rekord formája és a paraméterek pontos értékei függhetnek a használt DKIM implementációtól és a DNS kezelő rendszertől. Ezért érdemes ellenőrizni az adott tárhely szolgáltató által nyújtott információkat, hogy megfelelően konfiguráld a DKIM rekordot.

6. Összefoglaló

A DKIM jelentése a DomainKeys Identified Mail kifejezésből ered, ami egy olyan e-mail kommunikációban használatos rekord, amely növeli az elektronikus levélküldés biztonságosságát és sikerességét.

Egy privát és egy publikus kulcs segítségével azonosítja be, hogy az adott e-mailt valóban a címzettként megjelölt domainről küldték-e vagy sem.

A DKIM rekord beállítása egy TXT rekordként történik a domain DNS szerverén, amihez érdemes hozzáértő szakember segítségét igénybe venni.

Hibát találtál? Írj nekünk az alábbi e-mail címre: szerk@kiszervezettmarketing.hu

7. Gyakran ismételt kérdések és válaszok

❓ Mi a DKIM jelentése?

A DKIM jelentése a DomainKeys Identified Mail kifejezésből származik. A hírlevél küldésben használatos rekord, amely növeli az elektronikus levélküldés biztonságosságát és sikerességét.

❓ Miért fontos az SPF és a DKIM közötti kapcsolat?

Az SPF és a DKIM (valamint a DMARC) biztonságosabbá teszik az e-mailek küldését, ami elengedhetetlen egy sikeres e-mail marketing kampány megtervezéséhez.

❓ Hogyan épül fel egy DKIM rekord?

Olyan paramétereket tartalmaz, mint a verzió, a kulcstípus és a publikus kulcs értéke.

Oszd meg! Küldd el! Nyomtasd ki!

Facebook
LinkedIn
Email
Nyomtatás
Picture of Dávid Ádám

Dávid Ádám

Dávid Ádám vagyok, a Kiszervezett Marketing Kft. alapítója, az online marketing megszállottja.

150+ szöveges ötcsillagos ügyfélvéleményünkkel előrevetítjük, hogy milyen egy igazán profin megtervezett, ügyfélközpontú marketing ügynökséggel dolgozni.

A Kiszervezett Marketing 13x-os Marketing Diamond Awards-díjas ügynökség. Ezt a díjat a Magyar Marketing Szövetség ítélte oda számunkra, ami bizonyítja, hogy szakmailag kimagasló szolgáltatásokat nyújtunk az online marketing területén.

Büszkék vagyunk arra, hogy 2023-ban a Kiszervezett Marketing Kft. lett Az Év Marketing Nagykövete!

A Kiszervezett Marketing az a marketing ügynökség, amely nem olyan, mint a suszter és a cipője.

Ezt alátámasztja a 430+ szakmai blogcikkünk is, amelynek köszönhetően több mint 160.000 látogatónk van éves szinten a saját weboldalukon a Google Keresőből, fizetett hirdetések nélkül. Mindezt alig 1,5 év alatt értük el.

A megtervezett médiamegjelenésekkel folyamatosan ott vagyunk nagy hírportálok hasábjain a területünk szakértőjeként. Párat kiemelve: penzcentrum.hu, hirado.hu, hrportal.hu, origo.hu, blikk.hu.

Azért lehetünk Google Partnerek, mert rendelkezünk a Google által elismert szakértővel. Az ügyfeleink hirdetési kampányai kivétel nélkül minden esetben elérik a minimum 70%-os optimalizáltságot.

Tartottam már szakmai előadást több egyetemen online marketing témában, többek között: BME, BGE, ELTE, MATE, Óbudai Egyetem. Emellett a Magyar Marketing Fesztivál rendszeres előadójaként mutatom be a siker kulcsát a digitális térben.

Hogyan legyen vevőszerző weboldalam?

HOVÁ KÜLDHETJÜK AZ INGYENES E-BOOKUNKAT?

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Hogyan legyen vevőszerző weboldalam?

Töltsd le az e-bookot, és a megvalósítás menete is kristálytiszta lesz előtted.

Készítettünk egy 5 részből álló videós útmutatót, hogy könnyen tudd telepíteni!

PLUSZ: Kuponkód az emailben, amivel -10% az első 3 hónapból!

Készítettünk egy 5 részből álló videós útmutatót, hogy könnyen tudd telepíteni!

PLUSZ: Kuponkód az emailben, amivel -10% az első 3 hónapból!

Készítettünk egy 5 részből álló videós útmutatót, hogy könnyen tudd telepíteni!

PLUSZ: Kuponkód az emailben, amivel -10% az első 3 hónapból!

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés