Mi az a STEEP-elemzés? Miben más a STEEPLE-elemzés?

A STEEP-elemzés egy vállalkozás makrokörnyezetét vizsgálja, cikkünkbe egy példa is megtekinthető, és a STEEPLE-elemzés se maradhat ki.
STEEP elemzés

Mi az a STEEP-elemzés? Miben más a STEEPLE-elemzés?

A STEEP-elemzés vállalkozások makrokörnyezetének vizsgálatára használatos marketing eszköz, amit a közgazdaságtan és menedzsment területén szoktak alkalmazni. Cikkünkben egy STEEP-elemzés példa is található, hogy jobban érthető legyen a jelenség. Emellett bemutatjuk azt is, hogy miben különbözik a STEEPLE-elemzés. Tarts velünk! 🙂

1. A STEEP-elemzés jelentése

A piackutatás egyik eszközeként egy másik cikkben bemutattuk a SWOT elemzést, amely a vállalat belső erősségeire és gyengeségeire, valamint külső lehetőségeire és veszélyeire alapozva elemezte ki egy-egy cég vagy termék piaci helyzetét.

A STEEP-elemzés egy kicsit más megközelítést alkalmaz, és csak a vállalkozásra ható külső környezet tényezőinek kiértékelését végzi el.

Akkor alkalmazzuk a STEEP-elemzést, amikor valamilyen változás történik a piaci helyzetben, vagyis a vállalkozás makrokörnyezetében.

A STEEP elnevezése egy mozaikszó, amely a külső környezeti elemek angol megnevezéseinek a rövidítése:

 • S – Social = Társadalmi környezet;
 • T – Technological = Technológiai környezet;
 • E – Economic = Gazdasági környezet;
 • E – Environmental = Természeti környezet;
 • P – Political = Politikai környezet.

A STEEP-elemzés szinte teljesen ugyanaz, mint a PESTEL- vagy PEST-elemzés, csak egy kicsit más sorrendben szerepelnek a környezeti tényezők a mozaikszóban. Ezek mind az online marketing eszközei. 🙂

Egyetlen eltérés, hogy a PESTEL-elemzés külön kezeli a jogi (Legal) és politikai (Political) környezetet, míg a STEEP-elemzésben ezek együtt szerepelnek.

A vállalkozások mikrokörnyezetének elemzésére szolgál a SWOT elemzés (belső tényezők, szűk külső környezet, amire még hatást tud gyakorolni). A makrokörnyezet elemzésére viszont a STEEP-elemzés használatos.

Google hirdetések

2. A STEEP-elemzés részei

A STEEP-elemzés tehát egy öt részből álló online marketing vizsgálati módszer, amelyet előszeretettel használnak a közgazdászok és a marketingesek egyes szervezetek és vállalatok makrokörnyezetének a vizsgálatára.

Ezek a külső tényezők hatással vannak a vállalkozásra, azonban fordítva ez már nem igaz: a vállalat nem tudja befolyásolni ezeket a makrokörnyezeti elemeket.

2.1. Social = Társadalmi környezet

A társadalmi környezet elemei közé a vállalat makrokörnyezetébe tartozó népesség demográfiai jellemzői tartoznak.

 • Hogyan alakul a népesség korösszetétele?
 • Milyen a férfiak/nők aránya?
 • Mi jellemzi a demográfiai helyzetet?
 • Mennyire magas az iskolázottsági és szakképzettségi szint?
 • Mennyit dolgoznak a makrokörnyezetbe tartozó emberek?
 • Van-e társadalmi mobilitás?
 • Milyen értékrendek jellemzik az embereket?
 • Hány vállalkozás és egyéni vállalkozó van a makrokörnyezetben?
 • Milyenek a munkahelyi normák és a társadalmi attitűdök?
 • Hogyan hatnak a reklámok az emberekre?

A társadalmi környezet trendjei befolyásolják a vállalat termékei iránti keresletet és a vállalat működését. Például a népesség elöregedése kevesebb munkaerőt jelenthet (ezáltal nő a munkaerő költsége).

Ezen túlmenően a vállalatok megváltoztathatják a vezetési stratégiájukat a STEEP-elemzés eredményeként, hogy alkalmazkodjanak ezekhez a társadalmi trendekhez (például idősebb munkavállalók toborzása által).

2.2. Technological = Technológiai környezet

A technológiai környezet azt vizsgáljuk, hogy milyen a technológiai eszközök szintje.

 • Jelen van-e az innováció és a folyamatos technológiai fejlődés?
 • Hogyan alakul a K+F (kutatás és fejlesztés) aránya?
 • Mennyire jellemző az élethosszig tartó tanulás (life-long learning)?
 • Milyen gyors a technológiai transzfer sebessége?
 • Mi jellemzi az infrastruktúra fejlettségét?
 • Milyen a termékek életciklusa?

A technológiai tényezők meghatározhatják a minimális hatékony termelési szintet és befolyásolhatják a kiszervezési döntéseket. Ezenkívül a technológiai változások alakíthatják a költségeket, a minőséget, az innovációhoz való hozzáférést.

2.3. Economic = Gazdasági környezet

A STEEP-elemzés gazdasági tényezőinek vizsgálata során azokat a tényezőket tartjuk szem előtt, amelyek hatással lehetnek egy vállalkozás gazdasági eredményeire.

 • Milyen a GDP (bruttó hazai össztermék) alakulása?
 • Hogyan alakul a GNP (nettó hazai össztermék)?
 • Mekkora a munkanélküliség a makrokörnyezetben?
 • Mennyi az átlagkereset a munkavállalók körében, milyen a bérszínvonal?
 • Hogyan alakulnak az energiaárak és egyéb kiadások?
 • Jellemző-e az új beruházások megjelenése?
 • Milyen a megtakarítási ráta?
 • Mekkora az infláció és a nemzetközi kereskedelem nagysága?

Ezek a tényezők nagymértékben befolyásolják a vállalkozások működését és döntéshozatalát. Például a kamatlábak kihatnak a vállalat tőkeköltségeire, és ezáltal arra, hogy a cég milyen mértékben növekszik és bővül. Az árfolyamok befolyásolják az áruexport költségeit, valamint az importált áruk kínálatát és árát egy nemzetgazdaságban.

2.4. Environmental = Természeti környezet

A természeti vagy környezeti erőforrások elemzése abban az esetben fontos, ha a vállalat ezekre támaszkodik.

 • Mennyire vannak kiaknázva a természeti erőforrások (ivóvíz, termőtalaj, legelők, stb.)?
 • Mit engednek meg a környezetvédelmi előírások?
 • Milyen a mezőgazdasági infrastruktúra?
 • Vannak-e támogatások ezen a gazdasági területen?
 • Az ökotechnológiák mennyire fejlettek?
 • Mekkora a környezeti szennyezés?

Az éghajlatváltozás lehetséges hatásaival kapcsolatos növekvő tudatosság hatással van a vállalatok működésére és az általuk kínált termékekre, új piacokat teremtve és a meglévőket csökkentve vagy tönkre téve.

2.5. Political = Politikai környezet

A STEEP-elemzés utolsó pontjaként a politikai hátteret vizsgáljuk, amennyire az lehetséges a marketing eszközeivel.

 • Milyen a politikai helyzet az országban?
 • Mi jellemzi a versenytörvényeket és szabályozásokat?
 • Hogyan hangoznak a munka- és adójogi törvények, amiket követni kell?
 • Az igazságszolgáltatás mennyire működőképes?
 • Milyen a szakszervezetek hatása?
 • Hogyan alakulnak a monopoltörvények és a fogyasztóvédelmi árszabályozás?

A politikai tényezők magukban foglalhatják azokat az árukat és szolgáltatásokat is, amelyeket a kormány mindenképpen biztosítani akar (vagy éppen ellenkezőleg), továbbá a kormányok nagy befolyással bírnak egy nemzet egészségére, oktatására és infrastruktúrájára.

3. STEEP-elemzés példa

Nézzük meg a STEEP-elemzés minta segítségével, hogy a gyakorlatban hogyan is hasznosítható ez a sok tudás.

S – Social (társadalmi tényezők): új egyetem nyílt a városban, ezáltal megnőtt a szakképzett munkaerő aránya a lakosság körében.

T – Technological (technológiai tényezők): megjelent egy új technológia a piacon, amivel gyorsabban lehet elvégezni a termékek gyártását, vagyis ezt a környezeti változást ki kell használni.

E – Economic (gazdasági tényezők): a megnövekedett benzinárak következtében egyre többen állnak át az elektromos autók piacára, így a Tesla ebből nagyot profitál az utóbbi időszakban.

E – Environmental (környezeti tényezők): a klímaváltozás megnövekedett hatásai miatt a kormány új környezetvédelmi szabályozásokat fogadott el, amihez muszáj a cégnek is alkalmazkodnia, és csökkentenie a károsanyag-kibocsátását.

P – Political (politikai tényezők): hiába sikeres a Tesla és az emberek szeretik az autóikat, jogilag és adóügyileg hátrányosabb helyzetben vannak, mint azok a régebbi autómárkák, amelyek jobb kapcsolatot ápolnak a kormánnyal.

Röviden így néz ki egy STEEP-elemzés példa, de ez természetesen csak egy nagyon kicsi ízelítő abból a rengeteg tényezőből, amik hatást gyakorolnak egy vállalat működésére.

4. Miben más a STEEPLE-elemzés?

A STEEPLE-elemzés a STEEP-elemzés egy kibővített változata, mivel itt már az eddig ismertetett öt tényező mellé két új csatlakozik:

 • L – Legal = Jogi környezet;
 • E – Ethical = Erkölcsi környezet.

A STEEPLE-elemzés két extra összetevőjét megismerjük bővebben is az alábbi pontokban.

A jogi környezet a STEEPLE-elemzés része, és olyan tényezőket tartalmaz, amelyek a STEEP-elemzésen belül a politikai környezet részét képezték. Itt a jogi és a politikai tényezők már külön kategóriát képeznek.

 • Milyen a jogszabályi környezet?
 • Hogyan szabályozzák a garanciavállalást?
 • Milyen törvények vonatkoznak a versenyjogi, munkajogi és társasági jogi előírásokra?
 • Terheli-e visszafizetési kötelezettség a vállalatokat?
 • Mik a foglalkoztatási és egészségügyi szabályok?
 • Milyenek az adótörvények és a biztonsági előírások?
 • Vannak-e versenyhelyzettel kapcsolatos szabályozások?

4.2. Ethical = etikai környezet

A STEEPLE-elemzés másik eleme az erkölcsi problémák jellemzőivel foglalkozik, ami a makrokörnyezethez tartozó aktuális és potenciális munkavállalókat érinti.

 • Milyenek a vállalati attitűdök a társadalmi felelősségvállalást illetően?
 • Hogyan viszonyul a menedzsment az etikus / nem etikus döntésekhez?
 • Rendelkezik-e a vállalat saját etikai kódexszel?
 • Hogyan büntetik az intellektuális javak lopását?
 • Mennyire jelent veszélyt egy hackertámadás vagy az üzleti titkok felszínre kerülése?
 • Mivel büntetik a bármilyen alapon történő diszkriminációt?
 • Jellemző-e az igazságos verseny a piacon?

5. Összefoglaló

A STEEP-elemzés a vállalkozások és egyéb szervezetek makrokörnyezetének vizsgálatára szolgál, vagyis olyan külső tényezőket elemez ki, amelyekre a vállalatnak nincs közvetlen ráhatása.

Ide tartoznak a társadalmi, technológiai, gazdasági, természeti és politikai környezet elemzése, valamint a STEEPLE-elemzés esetén két további faktor (jogi és etikai környezet) is a képbe kerül.

Hasznosnak találtad ezt a kis marketing ismertetőt? Remélem tudod majd hasznosítani az itt leírtakat, főleg a STEEP-elemzés példa segítségével! 🙂

Hibát találtál? Írj nekünk az alábbi e-mail címre: szerk@kiszervezettmarketing.hu

6. Gyakran ismételt kérdések és válaszok

❓ Mi az a STEEP-elemzés?

Egy szervezet vagy vállalkozás külső makrokörnyezetét vizsgálja. Részei: társadalmi, technológiai, gazdasági, természeti és politikai környezet elemzése. Ezzel szemben a SWOT elemzés a belső környezeti faktorokat is figyelembe veszi.

❓ Miben más a STEEPLE-elemzés?

A STEEPLE-elemzés célja és felépítése ugyanaz, de kibővül két új vizsgálati elemmel: a jogi és az etikai környezet elemzésével.

❓ Miért hasznos az online marketing szempontjából a STEEP-elemzés?

Tervezhetővé válik egy vállalkozás vagy egy marketing kampány várható eredménye, a külső környezeti faktorok kiértékelése által.

Oszd meg! Küldd el! Nyomtasd ki!

Facebook
LinkedIn
Email
Nyomtatás
Picture of Dávid Ádám

Dávid Ádám

Dávid Ádám vagyok, a Kiszervezett Marketing Kft. alapítója, az online marketing megszállottja.

150+ szöveges ötcsillagos ügyfélvéleményünkkel előrevetítjük, hogy milyen egy igazán profin megtervezett, ügyfélközpontú marketing ügynökséggel dolgozni.

A Kiszervezett Marketing 13x-os Marketing Diamond Awards-díjas ügynökség. Ezt a díjat a Magyar Marketing Szövetség ítélte oda számunkra, ami bizonyítja, hogy szakmailag kimagasló szolgáltatásokat nyújtunk az online marketing területén.

Büszkék vagyunk arra, hogy 2023-ban a Kiszervezett Marketing Kft. lett Az Év Marketing Nagykövete!

A Kiszervezett Marketing az a marketing ügynökség, amely nem olyan, mint a suszter és a cipője.

Ezt alátámasztja a 350+ szakmai blogcikkünk is, amelynek köszönhetően több mint 160.000 látogatónk van éves szinten a saját weboldalukon a Google Keresőből, fizetett hirdetések nélkül. Mindezt alig 1,5 év alatt értük el.

A megtervezett médiamegjelenésekkel folyamatosan ott vagyunk nagy hírportálok hasábjain a területünk szakértőjeként. Párat kiemelve: penzcentrum.hu, hirado.hu, hrportal.hu, origo.hu, blikk.hu.

Azért lehetünk Google Partnerek, mert rendelkezünk a Google által elismert szakértővel. Az ügyfeleink hirdetési kampányai kivétel nélkül minden esetben elérik a minimum 70%-os optimalizáltságot.

Tartottam már szakmai előadást több egyetemen online marketing témában, többek között: BME, BGE, ELTE, MATE, Óbudai Egyetem. Emellett a Magyar Marketing Fesztivál rendszeres előadójaként mutatom be a siker kulcsát a digitális térben.

Hogyan legyen vevőszerző weboldalam?

HOVÁ KÜLDHETJÜK AZ INGYENES E-BOOKUNKAT?

Ajánlatkérés

Készítettünk egy 5 részből álló videós útmutatót, hogy könnyen tudd telepíteni!

PLUSZ: Kuponkód az emailben, amivel -10% az első 3 hónapból!

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Hogyan legyen vevőszerző weboldalam?

Töltsd le az e-bookot, és a megvalósítás menete is kristálytiszta lesz előtted.

Készítettünk egy 5 részből álló videós útmutatót, hogy könnyen tudd telepíteni!

PLUSZ: Kuponkód az emailben, amivel -10% az első 3 hónapból!

Készítettünk egy 5 részből álló videós útmutatót, hogy könnyen tudd telepíteni!

PLUSZ: Kuponkód az emailben, amivel -10% az első 3 hónapból!

Ajánlatkérés