Miből áll a vállalati társadalmi felelősségvállalás?

A vállalati társadalmi felelősségvállalás, más néven CSR tevékenység lényege, hogy a cégek odafigyelnek a környezetükre és a közösségre is.
Vállalati társadalmi felelősségvállalás

Miből áll a vállalati társadalmi felelősségvállalás?

A vállalati társadalmi felelősségvállalás, más néven CSR tevékenység, olyan kezdeményezéseket és magatartásformákat takar, amelyek óvják a környezetet, javítják a társadalom életszínvonalát, etikus üzleti magatartást sugallnak, így növekszik a lehetséges fogyasztók bizalma a CSR tevékenységet folytató cégek iránt, pozitívabb lesz a vállalatok megítélése.

1. Mi az a vállalati társadalmi felelősségvállalás?

A vállalati társadalmi felelősségvállalás (angolul Corporate Social Responsibility, rövidítve CSR) egy olyan üzleti megközelítésmód, amelyben a cégek figyelembe veszik tevékenységük társadalmi és környezeti hatásait, nem csupán gazdasági eredményeiket. Magában foglalja azokat az önkéntes kezdeményezéseket, melyek célja a pénzügyi sikerességük mellett a környezet, a társadalom, és az érintett fogyasztók/ügyfelek jólétének figyelembe vétele.

A CSR főbb alapelvei:

 • Fenntarthatóság: hosszú távú üzletmenet biztosítása a környezettel való harmóniában, a természeti erőforrások gazdaságos felhasználásával.
 • Etika: a tisztességes üzleti gyakorlatok követése, a korrupció elkerülése, emberi jogok tiszteletben tartása.
 • Átláthatóság és beszámolási kötelezettség: a vállalat tevékenységének és döntéseinek nyílt bemutatása, a társadalmi és környezeti hatások rendszeres mérése és közzététele.
 • Társadalmi szerepvállalás: az érintett közösségek támogatása, befektetés az oktatásba és társadalmi programokba, együttműködés civil szervezetekkel.

Bár a társadalmi felelősségvállalás a vállalatok részéről önkéntesen történik – az Európai Bizottság meghatározása alapján -, a környezet megóvása és a cégeket körülvevő társadalom életszínvonalának javítása érdekében tett erőfeszítések mind üzletileg, mind szociális szempontból pozitív eredményeket szolgáltatnak a cégvezetők számára.

Facebook hirdetéskezelés

2. A vállalati társadalmi felelősségvállalás területei

Környezeti felelősségvállalás:

 • Fenntartható energiaforrások használata (napenergia, szélenergia)
 • Energiatakarékosság a termelésben és az irodákban
 • Környezetbarát termékek előállítása és környezetbarát csomagolások használata
 • Megújuló energiaforrások használata
 • Hulladékcsökkentés és újrahasznosítás
 • Erdőtelepítés, környezetvédelmi programok támogatása

Társadalmi felelősségvállalás:

 • Jótékonysági adományok helyi szervezeteknek és alapítványoknak
 • Vállalati alapítvány működtetése a karitatív célú tevékenységek végzésére
 • Önkéntes programok szervezése a munkavállalók számára
 • Támogatás nyújtása a helyi oktatási intézmények számára
 • Esélyegyenlőségen alapuló és befogadó munkahelyi környezet megteremtése
 • Családbarát munkahelyi politikák bevezetése

Gazdasági felelősségvállalás:

 • Helyi beszállítók és vállalkozások támogatása
 • Korrekt és átlátható üzleti gyakorlat
 • Méltányos bérek és biztonságos munkafeltételek biztosítása
 • Adózási kötelezettségek betartása
 • Befektetés a helyi közösségekbe

Ezenkívül a CSR magában foglalhatja a következőket is:

 • Etikus beszerzési gyakorlat
 • Emberi jogok tiszteletben tartása a beszállítói láncban
 • Termékbiztonság és fogyasztóvédelem
 • Korrupció elleni küzdelem
 • Közösségi ügyek és szervezetek felkarolása, támogatása

Fontos megjegyezni, hogy a CSR nem csupán marketingfogás, hanem a vállalati kultúra szerves része kell, hogy legyen. A sikeres CSR stratégia hiteles, átlátható, mérhető, és hosszú távú elkötelezettséget igényel a cégvezetés részéről.

CSR piramis

A CSR formái cégenként eltérőek lehetnek, és függnek a cég méretétől, iparágától, értékeitől és céljaitól. A lényeg, hogy a vállalatok felelősségteljesen működjenek, és tevékenységükkel pozitív hatással legyenek a környezetre és a társadalomra.

3. Az adatvédelem szerepe a CSR tevékenységben

A vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) és az adatvédelem szorosan összefüggő fogalmak. A felelősségteljes adatkezelés nem csupán jogi kötelezettség, de a CSR alapelveivel is összhangban áll.

A CSR egyik alapelve az átláthatóság. A vállalatoknak nyíltan kell kommunikálniuk adatkezelési gyakorlataikról, beleértve az adatgyűjtés célját, módját, tárolását és felhasználását.

Az adatvédelmi jogszabályok, mint a GDPR, szintén az átláthatóságot hangsúlyozzák. A cégeknek tájékoztatniuk kell az érintetteket az adatkezelésről, és biztosítaniuk kell a hozzáférést a személyes adatokhoz.

A CSR tevékenységük keretében a vállalatok gondoskodnak az általuk gyűjtött adatok biztonságáról. Ez magában foglalja a megfelelő technikai és szervezési intézkedések meghozatalát az adatok illetéktelen hozzáférése, felhasználása, nyilvánosságra hozatala, megváltoztatása vagy megsemmisülése ellen.

Az adatvédelmi jogszabályok is előírják az adatbiztonsági intézkedések meghozatalát. A vállalatoknak kockázatelemzést kell végezniük, és arányos védelmi intézkedéseket kell alkalmazniuk az adatok kockázati szintjének megfelelően.

A vállalati társadalmi felelősség keretében a cégeknek etikus módon kell adatot gyűjteniük és felhasználniuk. Ez azt jelenti, hogy az adatgyűjtésnek jogszerűnek, tisztességesnek és átláthatónak kell lennie, és az adatokat csak meghatározott, explicit és jogszerű célokra szabad felhasználni. Ezekről tájékoztatni kell mindenkit az adatkezelési nyilatkozatban.

4. A vállalat társadalmi felelősségvállalásának előnyei

4.1. Előnyök a vállalat számára

Javuló márkaérték és hírnév: a CSR pozitív képet alakít ki a vállalatról a fogyasztók és befektetők körében.

Vevőhűség növelése: a fogyasztók szívesebben vásárolnak etikus és fenntartható vállalatoktól. Egy felmérés szerint a fogyasztók 66%-a bojkottálná azokat a vállalatokat, amelyek nem viselkednek etikusan.

Alkalmazottak motivációja és elkötelezettsége: a munkavállalók büszkék lesznek egy olyan vállalatra, amely pozitív hatással van a világra és a társadalomra, így szívesebben dolgoznak egy társadalmilag felelős tevékenységet folytató cégnél.

Befektetők vonzása: a CSR-rel foglalkozó vállalatokat a befektetők is vonzóbbnak találják.

Kockázatcsökkentés: a vállalati társadalmi felelősség előnyben részesítése segíthet csökkenteni a vállalatok számára a reputációs, a jogi és a szabályozási kockázatokat.

Innováció ösztönzése: a CSR tevékenység új üzleti lehetőségekhez vezethet, ezáltal segíthet a vállalatoknak új termékeket és szolgáltatásokat fejleszteni.

Hatékonyság javítása: a CSR emellett segít a vállalatoknak hatékonyabban működni a hulladék csökkentésével, az energiafelhasználás optimalizálásával és a költségek megtakarításával.

4.2. Előnyök a munkavállalók számára

Nagyobb munkavállalói elégedettség: a dolgozók szívesebben dolgoznak egy olyan vállalkozásnál, amelynek nemcsak a gazdasági profit növelése a célja, hanem odafigyel a társadalom és a környezet javítására is.

Erősebb elkötelezettség: a munkavállalók elkötelezettebbek lehetnek egy olyan vállalat iránt, amely értékeli őket és a közösséget. Ez a termelékenység növekedéséhez vezethet.

Jobb munkahelyi hangulat: a CSR hozzájárulhat a pozitívabb és befogadóbb munkahelyi légkör megteremtéséhez. Ez a munkavállalók megtartásához vezet.

4.3. Előnyök a fogyasztók számára

Minőségi termékek és szolgáltatások: a CSR-rel foglalkozó vállalatok nagyobb valószínűséggel állítanak elő minőségi termékeket és szolgáltatásokat, amelyek hosszú távon fenntarthatók.

Etikus beszerzési gyakorlat: a társadalmilag felelős vállalatok nagyobb valószínűséggel szereznek be etikus módon termelt termékeket és gyártási anyagokat.

Környezetvédelem: a CSR tevékenységet folytató vállalatok óvják a környezetet.

Társadalmi fejlődés: a vállalati társadalmi felelősségvállalás egyben a fejlődés egyik záloga is.

Fenntartható fejlődés: a CSR hozzájárulhat a fenntartható fejlődéshez a környezet védelmével, a társadalmi igazságosság előmozdításával és a gazdasági fejlődés támogatásával.

Erősebb közösségek: a CSR tevékenység hozzájárul az erősebb és ellenállóbb társadalmi közösségek megteremtéséhez.

5. Összefoglaló

A vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR tevékenység) az üzleti szektornak azon elkötelezettsége, hogy tevékenységei során figyelembe veszi a társadalom és környezet iránti felelősségüket.

Ez a megközelítés nem csupán az üzleti nyereség maximalizálására törekszik, hanem arra is, hogy a vállalatok pozitív hatást gyakoroljanak a környezetükre és a társadalomra. A CSR célja az, hogy a cégek hozzájáruljanak a fenntartható fejlődéshez, támogassák a közösségeket, és kezeljék az üzleti tevékenységeik által okozott környezeti és társadalmi kihívásokat.

A vállalatok társadalmi felelősségvállalása integrálja az etikus üzleti gyakorlatokat, az emberekre, környezetre és gazdaságra gyakorolt hatások átgondolását, valamint az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot a vállalati döntéshozatalban. A sikeres CSR stratégia lehetőséget teremt a vállalatoknak a hosszú távú fenntartható növekedésre és versenyelőnyre.

Hibát találtál? Írj nekünk az alábbi e-mail címre: szerk@kiszervezettmarketing.hu

6. Gyakran ismételt kérdések és válaszok

❓ Mi az a CSR tevékenység?

A CSR elnevezés az angol Corporate State Responsibility kifejezés rövidítése, amely a vállalatok társadalmi felelősségvállalására utal.

❓ Miben nyilvánul meg a vállalati társadalmi felelősségvállalás?

Környezetvédelem, fenntartható fejlődés biztosítása, szociális felelősségvállalás, jótékonykodás, etikus üzleti gyakorlatok folytatása, stb.

❓ Miért előnyös a CSR tevékenység folytatása?

Számos előnye van mind a vállalat, mind a munkavállalók, mind a fogyasztók/társadalom szemszögéből, amelyek egyszerre szolgálják a közösség/társadalom jólétét és az adott vállalkozás üzleti növekedését, hírnevének javítását.

Oszd meg! Küldd el! Nyomtasd ki!

Facebook
LinkedIn
Email
Nyomtatás
Picture of Dávid Ádám

Dávid Ádám

Dávid Ádám vagyok, a Kiszervezett Marketing Kft. alapítója, az online marketing megszállottja.

150+ szöveges ötcsillagos ügyfélvéleményünkkel előrevetítjük, hogy milyen egy igazán profin megtervezett, ügyfélközpontú marketing ügynökséggel dolgozni.

A Kiszervezett Marketing 13x-os Marketing Diamond Awards-díjas ügynökség. Ezt a díjat a Magyar Marketing Szövetség ítélte oda számunkra, ami bizonyítja, hogy szakmailag kimagasló szolgáltatásokat nyújtunk az online marketing területén.

Büszkék vagyunk arra, hogy 2023-ban a Kiszervezett Marketing Kft. lett Az Év Marketing Nagykövete!

A Kiszervezett Marketing az a marketing ügynökség, amely nem olyan, mint a suszter és a cipője.

Ezt alátámasztja a 350+ szakmai blogcikkünk is, amelynek köszönhetően több mint 160.000 látogatónk van éves szinten a saját weboldalukon a Google Keresőből, fizetett hirdetések nélkül. Mindezt alig 1,5 év alatt értük el.

A megtervezett médiamegjelenésekkel folyamatosan ott vagyunk nagy hírportálok hasábjain a területünk szakértőjeként. Párat kiemelve: penzcentrum.hu, hirado.hu, hrportal.hu, origo.hu, blikk.hu.

Azért lehetünk Google Partnerek, mert rendelkezünk a Google által elismert szakértővel. Az ügyfeleink hirdetési kampányai kivétel nélkül minden esetben elérik a minimum 70%-os optimalizáltságot.

Tartottam már szakmai előadást több egyetemen online marketing témában, többek között: BME, BGE, ELTE, MATE, Óbudai Egyetem. Emellett a Magyar Marketing Fesztivál rendszeres előadójaként mutatom be a siker kulcsát a digitális térben.

Hogyan legyen vevőszerző weboldalam?

HOVÁ KÜLDHETJÜK AZ INGYENES E-BOOKUNKAT?

Ajánlatkérés

Készítettünk egy 5 részből álló videós útmutatót, hogy könnyen tudd telepíteni!

PLUSZ: Kuponkód az emailben, amivel -10% az első 3 hónapból!

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Hogyan legyen vevőszerző weboldalam?

Töltsd le az e-bookot, és a megvalósítás menete is kristálytiszta lesz előtted.

Készítettünk egy 5 részből álló videós útmutatót, hogy könnyen tudd telepíteni!

PLUSZ: Kuponkód az emailben, amivel -10% az első 3 hónapból!

Készítettünk egy 5 részből álló videós útmutatót, hogy könnyen tudd telepíteni!

PLUSZ: Kuponkód az emailben, amivel -10% az első 3 hónapból!

Ajánlatkérés