[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.14.7″ _module_preset=”default” da_disable_devices=”off|off|off” global_colors_info=”{}” da_is_popup=”off” da_exit_intent=”off” da_has_close=”on” da_alt_close=”off” da_dark_close=”off” da_not_modal=”on” da_is_singular=”off” da_with_loader=”off” da_has_shadow=”on”][et_pb_row _builder_version=”4.14.7″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.14.7″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.14.7″ _module_preset=”default” text_font=”Poppins|700|||||||” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” text_font_size=”23px” text_text_color=”#3F3F3F” sticky_enabled=”0″]

Weboldal karbantartás Általános Szerződési Feltételek

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.14.7″ _module_preset=”default” text_font=”Poppins||||||||” global_colors_info=”{}”]

A szerződés tárgya

1. A Megbízott kötelességet vállal arra, hogy a Megbízó részére a készített weblapot folyamatosan karbantartja. Ennek keretében a Megbízott vállalja:
1.1 Az oldalt működtető tartalomkezelő rendszer biztonsági frissítését havi 1 alkalommal
1.2. A tárhely szolgáltatás alkalmazásainak frissítéséből esetlegesen bekövetkező működési problémák kezelése a tárhelyszolgáltató technikai kapcsolattartóival
1.3. A weboldal képeinek, szövegeinek cseréjét, havonta legfeljebb 1 órában. Minden további megkezdett óra 10.000 ft/óra munkadíjjal kiszámlázásra kerül. A Megbízott erről előzetesen becsléssel tajékoztatja a Megbízót, hogy a kért utómunka hány plusz munkaórat jelent.
1.4. A Megbízott havi 1 emailben köteles tájékoztatni a Megbízottat, a frissítések elvégeztéről.
1.5. Hőtérképes elemzés

2. A szerződés csak a fenti weboldalra vonatkozik. A további fejlesztések, akár design akár oldalak számának bővítése nem képezi a jelenlegi szerződés részét, arról külön egyeztetés szükséges a felek között.

3. A Megbízott ellátja a domainnel, a tárhellyel és a webes megjelenéssel kapcsolatos tanácsadást.

4. A Megbízott jelen szerződésben biztosított szolgáltatásért, nettó 10.000ft/hó + ÁFA megbízási díjra jogosult. Éves szerződés esetén pedig nettó 99.990 Ft/hó + ÁFA megbízási díjra jogosult.

5. A Megbízott tevékenységről a Megbízót emailben tájékoztatja és a tevékenységéről számlát állít ki. Minden hónap tárgyhót megelőző hónap 10. munkanapjáig eljuttat a Megbízónak.  A megbízási díj a szerződés tárgyát képező feladat szerződésszerű elvégzését követő 8 napon belül esedékes.

Amennyiben utalást választ a Megbízó, akkor a Megbízott Wise Europe – SA Avenue Louise 54, Room S52, 1050, Belgium – banknál
vezetett ​ 12600016-14062711-69600757 ​számú számlájára köteles teljesíteni.

6. E-számlázás. Társaságunk a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektromos számlát is alkalmaz. Ön a jelen szerződés elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához.

7. Jelen szerződést a felek határozatlan időre kötik. A határozatlan időtartamú szerződést csak közös megeggyezéssel, írásban (email) módosítható

8. A feleket megilleti a szerződés rendes felmondásának joga. A szerződést rendes felmondással a másik félhez intézett írásbeli (email) nyilatkozattal, 30 napos határidővel lehet felmondani.

9. A szerződés megszűnése esetén a Megbízott köteles a megszűnés napján a weblap, a domain és a tárhely valamennyi azonosítóját és jelszavát a Megbízónak átadni.

Egyéb rendelkezések

1. A Megbízó az ügy ellátásához szükséges minden lényeges kérdésről a Megbízottat tájékoztatni köteles.

2. A szerződéssel kapcsolatos minden hivatalos értesítés csak írásban (ajánlott levél, e-mail) küldhető.

3. A Megbízott alvállalkozó igénybevételére jogosult.

4. Megbízott a birtokába jutott dokumentációt és a munkája során megszerzett adatokat és információkat üzleti titokként
kezeli.

5.  A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a Megbízóval szemben fennálló pénzügyi követelését, a Megbízó külön engedélye nélkül, harmadik félnek bármikor értékesítse. A Megbízó egyben hozzájárul ahhoz is, hogy a határidőre nem rendezett tartozásainak beszedése érdekében, a Megbízott harmadik fél számára, a tartozások beszedéséhez szükséges, a Megbízóhoz vonatkozó adatokat átadja és legfeljebb a tartozás kiegyenlítés megtörténtéig a harmadik fél ezeket tárolja.

6. A Megbízott nem felelős a weboldal mögött lévő tárhelyszolgáltatásért, mivel az a Megbízó harmadik féltől veszi igénybe.

7. A Megbízott nem vállal garanciát azon hibák kijavítására, mely egy böngészőprogram, vagy az azt működtető számítógép (hardver és/vagy szoftver összetevője) hibájából erednek.

8. A Megbízott nem vállal felelősséget a tárhely szolgáltató szerver számítógépén esetlegesen előforduló műszaki hibák miatt fellépő adatvesztésekért. Ennek előfordulása esetén a Megbízó nem léphet fel kártérítési igénnyel a Megbízottal szemben.

9. A Megbízott nem vállal felesősséget az üzemeltetési idő kieséséből keletkező következményes károkért.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Megbízó tudomásul veszi, hogy a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban kell jeleznie az esetleges reklamációt, a 8 napos határidő leteltét követően a számlával kapcsolatos mindennemű reklamációs lehetőségről Megbízó visszavonhatatlanul lemond.

A szerződő felek jelen szerződést elolvasták, annak tartalmát megértették, és azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Készítettünk egy 5 részből álló videós útmutatót, hogy könnyen tudd telepíteni!

PLUSZ: Kuponkód az emailben, amivel -10% az első 3 hónapból!

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

HOVÁ KÜLDHETJÜK AZ INGYENES E-BOOKUNKAT?

Készítettünk egy 5 részből álló videós útmutatót, hogy könnyen tudd telepíteni!

PLUSZ: Kuponkód az emailben, amivel -10% az első 3 hónapból!

Készítettünk egy 5 részből álló videós útmutatót, hogy könnyen tudd telepíteni!

PLUSZ: Kuponkód az emailben, amivel -10% az első 3 hónapból!

Ajánlatkérés