Mit jelentenek a HTTP állapotkódok és hibakódok?

A HTTP hibakódok 3 számjegyből álló állapotjelzések, amelyek a weboldalak és a webes tartalmak elérhetőségét jelölik.
HTTP hibakódok

Mit jelentenek a HTTP állapotkódok és hibakódok?

A HTTP állapotkódok egy weboldal vagy internetes tartalom elérhetőségét jelölik. Öt kategóriába soroljuk őket, amelyek között szerepelnek tájékoztató információkat közlő, sikeres kérést vagy átirányítást jelző, illetve kliens- és szerveroldali hibát jelölő állapotkódok is. Az alábbiakban bemutatjuk részletesebben a HTTP hibakódok jelentését. 🙂

1. Mik azok a HTTP állapotkódok?

A HTTP (HyperText Transfer Protocol) állapotkódok a HTTP protokoll által visszaküldött kódszámok, amelyek az adott HTTP kérés állapotát jelzik. Ezek a kódok jelzik a kliensnek (általában egy webböngészőnek), hogy a kérés sikeres volt-e, vagy ha valamilyen hiba történt a kérés feldolgozása során.

Az állapotkódok három számból álló kódszámok, amelyeknek jelentése és jelzése a következő:

 • 1xx – Információs állapotkódok: ezek az állapotkódok információt közölnek a kérés állapotával kapcsolatban, de a kérés feldolgozása még folyamatban van.
 • 2xx – Sikeres állapotkódok: azt jelzik, hogy a kérés sikeresen feldolgozásra került és teljesítve lett.
 • 3xx – Átirányítási állapotkódok: a kérés átirányításra kerül egy másik erőforrásra vagy URL-re.
 • 4xx – Kliensoldali hibakódok: a kérésben hiba van, amelyet a kliens hozott létre, például érvénytelen kérés vagy hiányzó hozzáférési jogosultság esetén.
 • 5xx – Szerveroldali hibakódok: ezek a HTTP hibakódok azt mutatják, hogy a szerver hibát észlelt a kérés feldolgozása során, és nem tudta teljesíteni a kérést.

Néhány fontos ok, amiért a HTTP állapotkódok fontosak:

1) Kommunikáció: az állapotkódok segítenek a szervernek és a kliensnek egymással kommunikálni, és pontos információkat adnak a kérés és válasz állapotáról. Ez segíti a klienseket abban, hogy megértsék, hogy a kérésük sikeres volt-e vagy valamilyen hiba történt.

2) Hibaelhárítás: a HTTP állapotkódok segítenek azonosítani a hibákat vagy problémákat a kérésben vagy a szerver válaszában. Például a kliens akkor kap egy 404 hibakódot, ha az általa kért erőforrás nem található. Ez segíti a fejlesztőket a hibák felismerésében és azok megfelelő kezelésében.

3) Átirányítás: az állapotkódok lehetővé teszik az átirányítások kezelését. Ha egy erőforrás átkerült egy másik URL-re, az ilyen állapotkódok segítségével a szerver értesíti a klienst az új URL címről, és átirányítja a kérést a megfelelő helyre.

4) Felhasználói élmény: emellett az állapot- és hibakódok segítenek a felhasználóknak megérteni, hogy mi történik a kérésükkel. Például egy „200 (OK)” állapotkód jelzi, hogy a kérés sikeres volt, míg egy hibaüzenetet tartalmazó állapotkód segít azonosítani és megérteni a hibát.

Weboldal készítés

2. 1xx HTTP állapotkódok

Az 1xx állapotkódok a HTTP protokoll információs állapotkódjait jelölik. Ezek az állapotkódok nem jelentenek hibát, hanem különböző információkat közvetítenek a kliensnek a kérés állapotáról vagy a folyamat további várakozásáról. Néhány példa az 1xx HTTP állapotkódokra:

 • 100 (Folytatás): a szerver jelzi, hogy a kliens folytathatja a kérését. Ez általában olyan helyzetben használatos, amikor a kliens nagy mennyiségű adatot küld a szervernek, és a szerver kéri a klienstől a további adatok küldését.
 • 101 (Protokollváltás): a kliens által kért protokoll-változtatás történik. Ez például akkor lép életbe, amikor az eredeti HTTP kapcsolatot WebSocket protokollra váltják át.
 • 102 (Feldolgozás): a szerver jelzi, hogy a kérést fogadta és éppen feldolgozza. Ez általában hosszú futási idővel rendelkező folyamatoknál használatos, amikor a válasz csak később lesz elküldve.

Az információs állapotkódok segítenek a kommunikációban a szerver és a kliens között, és különböző információkat közvetítenek a kérés feldolgozásáról vagy a további műveletekről.

3. 2xx HTTP állapotkódok

A 2xx állapotkódok a HTTP protokoll sikeres állapotkódjait jelölik. Ezek az állapotkódok azt jelzik, hogy a kérés sikeresen fel lett dolgozva és teljesítve lett a szerveren. Néhány példa a 2xx állapotkódokra:

 • 200 (OK): a leggyakrabban használt HTTP állapotkód, amely jelzi, hogy a kérés sikeresen végrehajtódott, és a válasz tartalmazza a kért erőforrást.
 • 201 (Létrehozva): az erőforrás sikeresen létrejött a kérés alapján. Általában POST kérések válaszaként küldik, amikor új erőforrást hoznak létre.
 • 202 (Elfogadva): a kérés el van fogadva, de még nem lett teljesen feldolgozva. Ez hosszabb ideig tartó feldolgozás esetén használatos, amikor a válasz később érkezik.
 • 204 (Nincs tartalom): a kérés sikeres volt, de a válaszüzenet nem tartalmaz semmit. Ezt általában DELETE vagy PUT kérések válaszaként küldik.
 • 205 (Tartalom visszaállítása): a szerver arra szólítja fel a klienst, hogy a dokumentum eredeti nézetét állítsa vissza.
 • 206 (Részleges tartalom): a szerver nem küldte el a teljes tartalmat.

A 2xx HTTP állapotkódok azt jelzik, hogy a kérés sikeres volt, és a válasz tartalmazza a kért erőforrást vagy releváns információkat.

WordPress tárhely

4. 3xx HTTP állapotkódok

A 3xx állapotkódok a HTTP protokoll átirányítási állapotkódjait jelölik. Ezek az állapotkódok arra utalnak, hogy a kliensnek további lépéseket kell tennie az erőforrás eléréséhez, mivel az erőforrás átirányításra került egy másik URL-re. Néhány példa a 3xx állapotkódokra:

 • 301 (Végleges áthelyezés): az erőforrás véglegesen átkerült egy másik URL-re (301-es átirányítás). A kliensnek frissítenie kell a kért erőforrás URL-jét a jövőbeni kérésekhez.
 • 302 (Ideiglenes áthelyezés): a keresett erőforrás átmenetileg átkerült egy másik URL címre. A kliensnek át kell irányítania a kérését a megadott új URL-re, de a jövőbeni kéréseknél a régi URL-t használhatja.
 • 303 (Lásd másik helyen): a válasz tartalmazza az erőforrás helyét egy másik URL-en, amelyet a kliensnek követnie kell. Általában POST kérések utáni átirányításnál használatos.
 • 305 (Proxy használata szükséges): a kérelmező csak proxi használata révén férhet hozzá a kért oldalhoz.
 • 307 (Ideiglenes átirányítás): az erőforrás átmenetileg átkerült egy másik URL-re. A kliensnek át kell irányítania a kérését a megadott új URL-re, de a jövőbeni kéréseknél a régi URL-t használhatja.

A 3-mal kezdődő HTTP állapotkódok azt jelzik, hogy az erőforrás elérhető, de a kliensnek további lépéseket kell tennie az átirányítás követéséhez.

5. 4xx HTTP állapotkódok

A 4xx állapotkódok a HTTP protokoll kliensoldali hibakódjait jelölik. Ezek az állapotkódok arra utalnak, hogy a kérésben valamilyen hiba vagy érvénytelen kérési paraméter található, amit a kliens hozott létre. Néhány példa a 4xx állapotkódokra:

 • 400 (Hibás kérés): a kérésben szintaktikai hiba található vagy érvénytelen paraméterek vannak jelen. Az erőforrás nem tudja feldolgozni a kérést. Akkor találkozunk ezzel a hibakóddal, ha helytelenül írjuk be egy weboldal URL címét.
 • 401 (Azonosítatlan): a kéréshez hitelesítési adatok szükségesek, de a kliens nem rendelkezik megfelelő jogosultsággal. Az erőforrás megtagadja a hozzáférést. Pl. csak bejelentkezés után megtekinthető oldalak esetén lép fel ez a HTTP hibakód, ha nincs jogosultságunk megtekinteni az oldalt.
 • 403 (Elutasítva): a kérés nem engedélyezett, mert a kliensnek nincs megfelelő hozzáférési jogosultsága az erőforráshoz. Az erőforrás megtagadja a hozzáférést, mert a rendszergazdától kell hozzá engedély.
 • 404 (Nem található): az erőforrás nem található a szerveren vagy nem érhető el a megadott URL-en. A weboldal vagy valamilyen webes tartalom nem található, elavult a link (404-es hibakód).
 • 405 (Nem engedélyezett metódus): a webhely programozásával kapcsolatos hiba miatt nem tudjuk megjeleníteni az oldalt.
 • 410 (Véglegesen eltűnt): a kért erőforrás nem létezik, és a jövőben sem fog visszatérni, pl. egy weboldalt véglegesen töröltek.

A 4xx HTTP állapotkódok azt jelzik, hogy a kliens által küldött kérésben hiba található, és a szerver nem tudja teljesíteni vagy megtalálni a kért erőforrást a kliens hibája miatt.

6. 5xx HTTP állapotkódok

A 5xx állapotkódok a HTTP protokoll szerveroldali hibakódjait jelölik. Ezek az állapotkódok azt jelzik, hogy a szerver hibát észlelt vagy nem tudja teljesíteni a kérést a megadott URL-en. Néhány példa az 5xx állapotkódokra:

 • 500 (Belső szerverhiba): általános szerveroldali hiba, amikor a szerver nem tudja feldolgozni a kérést vagy meghatározni a pontos hibát.
 • 501 (Nincs megvalósítva): a szerver nem támogatja a kérésben szereplő funkciót vagy műveletet, nem tudja megjeleníteni a böngésző által kért tartalmat.
 • 503 (A szolgáltatás nem elérhető): az erőforrás ideiglenesen nem elérhető a szerveren. Ez általában túlterheltség, karbantartás vagy átmeneti probléma miatt következik be.
 • 504 (Átjáró időtúllépése): az átjáró (gateway) nem kapott időben választ a szervertől. Ez általában akkor fordul elő, amikor az átjáró hosszú válaszidővel rendelkező szerverhez próbál kapcsolódni.
 • 505 (Nem támogatott HTTP-verzió): a weboldal nem támogatja a böngésző által a honlap megjelenítéséhez használt protokollt.
 • 507 (Kevés tárhely): a szerver nem képes tárolni a kérést, mert kevés a tárhely.

Az 5xx HTTP állapotkódok azt jelzik, hogy egy szerver oldali hiba vagy probléma miatt a kérés nem tud teljesülni. A kliens általában nem tehet semmit ezekben az esetekben, és a probléma a szerver javítását igényli.

7. Összefoglaló

A HTTP állapotkódok vagy hibakódok olyan 3 számjegyű kódokat takarnak, amelyek első számjegye 1 és 5 közé esik. Egy weboldal vagy valamely online tartalom elérhetőségét, állapotát jelzik.

Az 1xx HTTP állapotkódok tájékoztató információkat közölnek. A 2xx HTTP kódok a sikeres kérések esetén lépnek életbe. A 3xx HTTP állapotkódok pedig az átirányításokat jelölik.

A HTTP hibakódok két nagy csoportba tartoznak: 4xx hibakódok, amelyek a kliensek oldalán jelentkeznek, és 5xx hibakódok, amelyek a szerver oldaláról érkeznek.

Hibát találtál? Írj nekünk az alábbi e-mail címre: szerk@kiszervezettmarketing.hu

8. Gyakran ismételt kérdések és válaszok

❓ Mik azok a HTTP állapotkódok?

A HTTP állapotkódok 3 számjegyű kódokat jelentenek, amelyek egy webhely vagy valamilyen webes tartalom elérhetőségét jelölik.

❓ Mi az a 404-es hibakód?

A 404-es hiba azt jelzi, hogy a keresett oldal vagy tartalom nem található.

❓ Mik azok az 500-as hibakódok?

Szerveroldali problémát jelölnek.

Oszd meg! Küldd el! Nyomtasd ki!

Facebook
LinkedIn
Email
Nyomtatás
Picture of Dávid Ádám

Dávid Ádám

Dávid Ádám vagyok, a Kiszervezett Marketing Kft. alapítója, az online marketing megszállottja.

150+ szöveges ötcsillagos ügyfélvéleményünkkel előrevetítjük, hogy milyen egy igazán profin megtervezett, ügyfélközpontú marketing ügynökséggel dolgozni.

A Kiszervezett Marketing 13x-os Marketing Diamond Awards-díjas ügynökség. Ezt a díjat a Magyar Marketing Szövetség ítélte oda számunkra, ami bizonyítja, hogy szakmailag kimagasló szolgáltatásokat nyújtunk az online marketing területén.

Büszkék vagyunk arra, hogy 2023-ban a Kiszervezett Marketing Kft. lett Az Év Marketing Nagykövete!

A Kiszervezett Marketing az a marketing ügynökség, amely nem olyan, mint a suszter és a cipője.

Ezt alátámasztja a 350+ szakmai blogcikkünk is, amelynek köszönhetően több mint 160.000 látogatónk van éves szinten a saját weboldalukon a Google Keresőből, fizetett hirdetések nélkül. Mindezt alig 1,5 év alatt értük el.

A megtervezett médiamegjelenésekkel folyamatosan ott vagyunk nagy hírportálok hasábjain a területünk szakértőjeként. Párat kiemelve: penzcentrum.hu, hirado.hu, hrportal.hu, origo.hu, blikk.hu.

Azért lehetünk Google Partnerek, mert rendelkezünk a Google által elismert szakértővel. Az ügyfeleink hirdetési kampányai kivétel nélkül minden esetben elérik a minimum 70%-os optimalizáltságot.

Tartottam már szakmai előadást több egyetemen online marketing témában, többek között: BME, BGE, ELTE, MATE, Óbudai Egyetem. Emellett a Magyar Marketing Fesztivál rendszeres előadójaként mutatom be a siker kulcsát a digitális térben.

Hogyan legyen vevőszerző weboldalam?

HOVÁ KÜLDHETJÜK AZ INGYENES E-BOOKUNKAT?

Ajánlatkérés

Készítettünk egy 5 részből álló videós útmutatót, hogy könnyen tudd telepíteni!

PLUSZ: Kuponkód az emailben, amivel -10% az első 3 hónapból!

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Hogyan legyen vevőszerző weboldalam?

Töltsd le az e-bookot, és a megvalósítás menete is kristálytiszta lesz előtted.

Készítettünk egy 5 részből álló videós útmutatót, hogy könnyen tudd telepíteni!

PLUSZ: Kuponkód az emailben, amivel -10% az első 3 hónapból!

Készítettünk egy 5 részből álló videós útmutatót, hogy könnyen tudd telepíteni!

PLUSZ: Kuponkód az emailben, amivel -10% az első 3 hónapból!

Ajánlatkérés