A Bootstrap 5 használata, működése, előnyei

A Bootstrap 5 egy ingyenes CSS keretrendszer, amellyel testre tudjuk szabni weboldalunk vagy alkalmazásunk kinézetét.
Bootstrap 5 használata

A Bootstrap 5 használata, működése, előnyei

A Bootstrap egy ingyenes és nyílt forráskódú CSS keretrendszer a reszponzív, mobil-orientált webfejlesztéshez. HTML, CSS és JavaScript alapú tervezősablonokat kínál tipográfiához, űrlapokhoz, gombokhoz, táblázatokhoz, navigációhoz, modális ablakokhoz, galériákhoz és még sok más felületi elemhez. Ismerkedjünk meg a Bootstrap 5 használatával! 🙂

1. Mi az a Bootstrap?

A Bootstrap egy nyílt forráskódú keretrendszer a webes alkalmazások és weboldalak gyors és hatékony fejlesztéséhez. Elsősorban HTML, CSS és JavaScript segítségével dolgozik, és előre elkészített sablonokat, stílusokat és komponenseket biztosít a webfejlesztőknek. Ennek eredményeként a Bootstrap lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy könnyen létrehozzanak reszponzív, jól kinéző és különböző eszközökön használható webes alkalmazásokat és weboldalakat.

A Bootstrap segítségével a fejlesztőknek nem kell minden egyes projekt esetén teljesen újraírniuk a kódot az alapvető funkciókhoz és elrendezésekhez. Ehelyett a Bootstrap sablonok és komponensek széles választékát kínálja, amelyek egyszerűen testreszabhatóak és kombinálhatóak az adott projekt igényeinek megfelelően. Ez jelentősen felgyorsíthatja a fejlesztési folyamatot és lehetővé teszi a konszolidált, egységes megjelenésű weboldalak létrehozását.

Weboldal készítés

2. A Bootstrap használata

A Bootstrap használata kétféleképpen történhet.

2.1. CDN használata

A CDN (Content Delivery Network) egy olyan hálózat, amely gyorsan betölti a weboldaladhoz szükséges Bootstrap fájlokat. Ez a legegyszerűbb módja a Bootstrap használatának. A következő lépéseket kell végrehajtanod:

1) Lépj a Bootstrap webhelyére. A „Quick start” (Gyors kezdés) rész alatt kövesd az utasításokat.

2) Hozz létre egy új index.html fájlt a projekted könyvtárában, benne a <meta name="viewport"> címkével, hogy a reszponzív viselkedés is ellenőrizhető legyen. Másold be a következő kódot:

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
<meta charset="utf-8"> 
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 
<title>Bootstrap demo</title> 
</head> 
<body> 
<h1>Hello, world!</h1> 
</body> 
</html>

3) Ezután vedd fel a Bootstrap CSS és JavaScript kódjait is. Helyezd el a  <link> címkét a <head> szakaszban a CSS számára, és a <script> taget a </body> szakasz vége előtt a JavaScript számára.

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
<meta charset="utf-8"> 
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 
<title>Bootstrap demo</title> 
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-QWTKZyjpPEjISv5WaRU9OFeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhjY6hW+ALEwIH" crossorigin="anonymous"> 
</head> 
<body> 
<h1>Hello, world!</h1> 
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDzOxhy9GkcIdslK1eN7N6jIeHz" crossorigin="anonymous"></script> 
</body> 
</html>

4) Nyisd meg az oldalt a böngésződben, és már láthatod is a Bootstrap oldalad, és elkezdhetsz építeni a Bootstrap használatával.

2.2. A Bootstrap letöltése

A Bootstrap letöltésével nagyobb kontrollt kapsz a fájlok felett, és jobban testre szabhatod a telepítést. A letöltéshez:

1) Lépj a Bootstrap webhelyére.

2) A „Download” (Letöltés) rész alatt válaszd elvégezheted a letöltést.

3) Töltsd le a kívánt Bootstrap verziót (általában az 5-ös az ajánlott).

4) A letöltött fájlokat másold a projektmappába.

5) A HTML-fájlokban hivatkozz a letöltött CSS és JavaScript fájlokra a <link> és <script> tagekkel.

A telepítés után elkezdheted használni a Bootstrap komponenseket a weboldaladon. A Bootstrap számos előre elkészített komponenst tartalmaz, például:

Bootstrap gombok
Bootstrap 5 táblázat
 • Kártyák (a tartalom felosztása kisebb blokkokra, képpel és szöveggel egyaránt)
Bootstrap használata kártyák
Bootstrap 5 modális ablak

Mindegyik tartalmi elemnek külön kódjai vannak, amelyeket nagyon részletesen egyénre tudunk szabni, hála a rengeteg CSS beállításnak.

Néhány hasznos tipp a Bootstrap használatához:

 • Érdemes először a Bootstrap dokumentációját tanulmányozni, hogy megismerd a rendelkezésre álló komponenseket és azok használatát.
 • A Bootstrap egy keretrendszer, nem egy teljes weboldal-készítő eszköz. Használd saját HTML, CSS és JavaScript kódoddal együtt.
 • A Bootstrap testreszabható, így a weboldal kinézetét az igényeid szerint módosíthatod.

3. Bootstrap 4 vs. Bootstrap 5

A Bootstrap 4 és Bootstrap 5 két különböző verziója a Bootstrap keretrendszernek, melyek között számos különbség van.

 1. CSS változások: A Bootstrap 5 több módosítást hozott a CSS-ben, például több mint 100 új vagy frissített CSS osztályt tartalmaz, amelyek jobb rugalmasságot és szabályozhatóságot biztosítanak.
 2. Elavult komponensek eltávolítása: Az 5-ös verzióban néhány elavult vagy kevésbé használt komponenst eltávolítottak, hogy a keretrendszer könnyebbé és egyszerűbbé váljon.
 3. Alapértelmezett gyári méretek: A Bootstrap 5-ben a gyári méretek (pl. betűméretek, paddingek, margók stb.) módosultak, hogy a modern webes trendeknek megfeleljenek.
 4. jQuery nélkül: A Bootstrap 5 már nem függ a jQuery-től, amely elősegíti a kisebb méretű és hatékonyabb kódolást.
 5. Alapértelmezett SVG ikonok: Az 5-ös verzió bevezette az SVG ikonokat az ikonok alapértelmezett típusaként, ami javítja azok skálázhatóságát és minőségét.
 6. Új funkciók és komponensek: A Bootstrap 5 számos új funkciót és komponenst vezetett be, például a Cards komponens frissítését, valamint a Toasts és a Carousel komponensek új változatait.
 7. Alapvető fejlesztői élmény javítása: A Bootstrap 5 egy sor olyan változtatást hozott, amelyek a fejlesztői élményt javítják, például a dokumentáció és a szemantika javítását, a jobb hozzáférhetőséget stb.

Ha egy új projektet indítanál, valószínűleg érdemes a Bootstrap 5-öt választani, mivel ez az aktuális verzió, és számos előnnyel jár a Bootstrap 4-hez képest. Azonban ha egy meglévő Bootstrap 4 alapú projektet fejlesztenél tovább, fontolóra kell venni a frissítés lehetőségét, és figyelembe kell venni a frissítés következményeit és előnyeit is.

WordPress tárhely

4. Mire használható a Bootstrap 5?

A Bootstrap 5, a népszerű keretrendszer legújabb verziója, ugyanazokra a célokra használható, mint elődje, de néhány fejlesztéssel.

Weboldal elemek gyors létrehozása: A Bootstrap 5 továbbra is előre gyártott komponenseket kínál, mint például gombok, navigációs sávok, űrlapok, táblázatok, kártyák és még sok minden más. Ezek a komponensek segítenek gyorsan felépíteni egy weboldalt anélkül, hogy minden elemet nulláról kellene megírni.

Reszponzív kialakítás egyszerűsítve: A Bootstrap 5 továbbra is a reszponzív tervezés elvén alapszik, így weboldalad automatikusan igazodik a különböző képernyőméretekhez. Ez biztosítja, hogy a webhelyed minden eszközön jól nézzen ki és használható legyen. A Bootstrap 5 hat különböző képernyőméret-kategóriát kínál, ami még nagyobb testreszabási lehetőséget biztosít a különböző eszközökön való megjelenéshez.

Modern fejlesztés támogatása: Az 5-ös verzió leváltja a jQuery függőséget vanilla JavaScriptre. Ez könnyebb betöltést és modernebb fejlesztési gyakorlatokat eredményez.

Összességében a Bootstrap 5 egy hasznos eszköz a modern weboldalak és webes alkalmazások fejlesztéséhez. A komponensek széles választékával, a reszponzív kialakításra való összpontosítással és a modern fejlesztési gyakorlatok támogatásával a Bootstrap 5 felgyorsítja a fejlesztési folyamatot és javítja a webhelyek megjelenését és használhatóságát.

5. Összefoglaló

A Bootstrap egy rácsozatrendszeren alapul, amely segít a weboldal elrendezésében. Alapvetően sorokra (row) és oszlopokra (column) osztja az oldalt.

Számos előre elkészített komponenst kínál, például navigációs sávokat, gombokat, kártyákat, modulokat stb. Ezeket a komponenseket a HTML-ben osztályok hozzáadásával használhatod.

Bár a Bootstrap viszonylag kezdőbarát, mégis szükséges hozzá egy bizonyos szintű programozási tapasztalat. Ezért ha nem szeretnél bajlódni a weboldal készítéssel, akkor lépj velünk kapcsolatba!🙂

Hibát találtál? Írj nekünk az alábbi e-mail címre: szerk@kiszervezettmarketing.hu

6. Gyakran ismételt kérdések és válaszok

❓ Mi az a Bootstrap?

Egy ingyenesen elérhető front-end eszköztár, amellyel mobilbarát oldalakat és webalkalmazásokat tudunk létrehozni.

❓ A Bootstrap 5 letöltése hol lehetséges?

Kattints ide!

❓ Milyen kódokat használ a Bootstrap?

Főként CSS kódokat.

Oszd meg! Küldd el! Nyomtasd ki!

Facebook
LinkedIn
Email
Nyomtatás
Picture of Dávid Ádám

Dávid Ádám

Dávid Ádám vagyok, a Kiszervezett Marketing Kft. alapítója, az online marketing megszállottja.

150+ szöveges ötcsillagos ügyfélvéleményünkkel előrevetítjük, hogy milyen egy igazán profin megtervezett, ügyfélközpontú marketing ügynökséggel dolgozni.

A Kiszervezett Marketing 13x-os Marketing Diamond Awards-díjas ügynökség. Ezt a díjat a Magyar Marketing Szövetség ítélte oda számunkra, ami bizonyítja, hogy szakmailag kimagasló szolgáltatásokat nyújtunk az online marketing területén.

Büszkék vagyunk arra, hogy 2023-ban a Kiszervezett Marketing Kft. lett Az Év Marketing Nagykövete!

A Kiszervezett Marketing az a marketing ügynökség, amely nem olyan, mint a suszter és a cipője.

Ezt alátámasztja a 430+ szakmai blogcikkünk is, amelynek köszönhetően több mint 160.000 látogatónk van éves szinten a saját weboldalukon a Google Keresőből, fizetett hirdetések nélkül. Mindezt alig 1,5 év alatt értük el.

A megtervezett médiamegjelenésekkel folyamatosan ott vagyunk nagy hírportálok hasábjain a területünk szakértőjeként. Párat kiemelve: penzcentrum.hu, hirado.hu, hrportal.hu, origo.hu, blikk.hu.

Azért lehetünk Google Partnerek, mert rendelkezünk a Google által elismert szakértővel. Az ügyfeleink hirdetési kampányai kivétel nélkül minden esetben elérik a minimum 70%-os optimalizáltságot.

Tartottam már szakmai előadást több egyetemen online marketing témában, többek között: BME, BGE, ELTE, MATE, Óbudai Egyetem. Emellett a Magyar Marketing Fesztivál rendszeres előadójaként mutatom be a siker kulcsát a digitális térben.

Hogyan legyen vevőszerző weboldalam?

HOVÁ KÜLDHETJÜK AZ INGYENES E-BOOKUNKAT?

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Hogyan legyen vevőszerző weboldalam?

Töltsd le az e-bookot, és a megvalósítás menete is kristálytiszta lesz előtted.

Készítettünk egy 5 részből álló videós útmutatót, hogy könnyen tudd telepíteni!

PLUSZ: Kuponkód az emailben, amivel -10% az első 3 hónapból!

Készítettünk egy 5 részből álló videós útmutatót, hogy könnyen tudd telepíteni!

PLUSZ: Kuponkód az emailben, amivel -10% az első 3 hónapból!

Készítettünk egy 5 részből álló videós útmutatót, hogy könnyen tudd telepíteni!

PLUSZ: Kuponkód az emailben, amivel -10% az első 3 hónapból!

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés