Üzleti terv minta. Milyen részekből áll?

Egy üzleti terv készítése azért fontos, mert összefoglal minden fontos adatot egy adott cégről. Tekintsd meg üzleti terv minta dokumentumunkat!
Üzleti terv minta

Üzleti terv minta. Milyen részekből áll?

Minden vállalkozásnak szüksége egy üzleti terv készítésére, mivel ezzel tudják összefoglalni és megtervezni egy cég jelenlegi és jövőbeli működését, bevételeit, sikerességét. Felmerül azonban a kérdés, hogy miként épül fel egy üzleti terv? Cikkünkben bemutatjuk, hogyan néz ki egy üzleti terv minta, így könnyedén el tudod majd készíteni a sajátod tervedet is. 🙂

1. Mi az az üzleti terv?

Az üzleti terv egy írásos dokumentum, amely egy vállalkozás céljait, stratégiáját és működését határozza meg. Ez egyfajta „menetrend”, amely a vállalkozást a tervezéstől a növekedésen át a sikerig vezeti.

Egy üzleti tervnek számos eleme van, többek között: vezetői összefoglaló, piaci elemzés, marketing terv, működési terv, pénzügyi terv, kockázatelemzés, stb.

Ha létrehozol egy logikus, részletesen felépített üzleti tervet, akkor sokkal tisztábban tudsz tervezni céged marketing stratégiáját és jövőbeli működését illetően.

Google hirdetéskezelés

2. Az üzleti terv célja

Az üzleti terv céljai a következők:

 • Segíti a vállalkozást a tervezésben és irányításban.
 • Meggyőzi a befektetőket és hitelezőket a vállalkozás életképességéről.
 • Nyomon követi a vállalkozás működését és méri a célok elérését.
 • Előrejelzi a jövőbeli kihívásokat és lehetőségeket.

3. Kik készítenek üzleti tervet?

Az üzleti terv készítése olyan emberek feladatköre, mint a vállalkozás vezetői, tulajdonosai, tanácsadói, vagy külső szakértők. A lényeg, hogy a tervet az érintettek bevonásával, alapos kutatások alapján, átfogóan készítsék el.

Kik készíthetik az üzleti tervet:

 • Vállalkozásvezetők: A legjobban ők ismerik a vállalkozást, így a cégvezetők tudják a legpontosabban megfogalmazni az üzleti célokat és a marketing stratégiát.
 • Tulajdonosok: Befektetői szemszögből is értékelik a tervet, és biztosítják, hogy az megfeleljen a céljaiknak.
 • Tanácsadók: Szakmai tanácsokkal és tapasztalattal segítik az üzleti terv elkészítését.
 • Külső szakértők: Piackutatást, pénzügyi elemzést végeznek, valamint más specifikus területeken nyújthatnak segítséget.

Az üzleti terv készítés időigényes és összetett feladat, de elengedhetetlen egy vállalkozás sikeréhez. A fenti információk alapján eldöntheti, hogy Önnek kivel érdemes elkészíttetni az üzleti tervet, hogy az a lehető leghatékonyabban támogassa a céljai elérését.

Üzleti terv készítése

4. Az üzleti terv felépítése

Az üzleti terv felépítése nem szigorúan rögzített, de általában az alábbi főbb fejezeteket tartalmazza:

1. Vezetői összefoglaló

Röviden összefoglalja a vállalkozást, céljait és stratégiáját. Kiemeli a vállalkozás főbb erősségeit és versenyelőnyeit. Összefoglalja a pénzügyi előrejelzéseket és az üzleti terv főbb adatait.

Célja, hogy felkeltse a befektetők és hitelezők érdeklődését. A vezetői összefoglaló elolvasása után bárki tisztában lesz az adott cég legfontosabb jellemzőivel, erősségeivel, gyengeségeivel.

Ha külső félnek mutatjuk be az üzleti tervünket, mondjuk befektetőknek, üzleti partnereknek, hitelezőknek, akkor az első két vázlatpont lesz a legfontosabb, amit biztosan elolvas majd mindenki.

 • A vállalkozás legfőbb adatai, egyedi jellemzői;
 • Üzleti célok, vízió, küldetés;
 • Termékek/szolgáltatások bemutatásának rövid összefoglalója;
 • A piaci helyzet és a célcsoport, versenytársak, üzleti partnerek rövid összefoglalója;
 • A vállalkozás növekedési potenciálja;
 • A jelenlegi és a várható pénzügyi helyzet a vállalkozáson belül.

2. Vállalkozás bemutatása

Részletesen bemutatja a vállalkozást, a cég történetét, jogi formáját, tulajdonosait. Például: mi a vállalkozás neve, mikor alapították, mi a működési formája, hol van a székhelye, a telephelyek címe, elérhetőségek feltüntetése, stb.

Emellett leírja a vállalkozás termékeit/szolgáltatásait, azok egyediségét és értékét. Kijelöli a vállalkozás céljait, amelyhez a SMART célok nyújthatnak segítséget.

Bemutatja a cég csapatát, a dolgozók képességeit és tapasztalatait. Itt ki lehet térni a szervezeti felépítésre is, ahol felvázoljuk a szervezetben dolgozó személyek hierarchiáját.

3. Piaci elemzés

 • Analizálja a piac méretét, növekedési ütemét, trendjeit és szegmentáltságát.
 • Bemutatja az iparági helyzetet, tehát szükséges a piackutatás végzése.
 • Azonosítja a célpiacot és annak jellemzőit.
 • Célcsoport elemzése: kiket akarunk konverzióra bírni, feltüntetve a demográfiai jellemzőket, érdeklődési köröket, vagy az életmódbeli szokásokat.
 • Vizsgálja a versenytársakat, stratégiájukat, árbevételüket, hirdetéseiket, erősségeiket és gyengeségeiket.
 • Meghatározza a vállalkozás versenyelőnyeit és piaci pozícióját.
 • Elemzi a vállalkozás piaci helyzetét, versenytársait és piaci részesedését.

4. Működési terv

 • Leírja a vállalkozás működésének főbb folyamatait.
 • Bemutatja a szükséges erőforrásokat (pl. munkaerő, eszközök, anyagok).
 • Részletezi a termelési/szolgáltatási folyamatot és a minőségbiztosítási rendszert.
 • A gyártási terv keretében rögzíti, hogy milyen lépésekből áll a termékek előállítása (beszállítók, gépi és emberi erőforrások, csomagolás).
 • Kidolgozza a logisztikai és ellátási lánc stratégiáját.
 • Kitér arra is, hogy miben vagyunk jobbak a versenytársaknál, hogyan tudjuk a leginkább kihasználni a korábban bemutatott piaci és iparági helyzetet.

5. Marketing terv

 • Meghatározza a marketing célokat és a marketing stratégiát.
 • Részletezi a célpiac elérésére szolgáló marketing eszközöket (pl. reklám, PR, értékesítés).
 • Buyer persona készítés, vagyis a tipikus vásárlóinkat, célközönségünket mutatjuk be.
 • Kidolgozza a termék/szolgáltatás árképzési stratégiáját.
 • Megtervezi a marketing költségvetést és a várható eredményeket.

6. Pénzügyi terv

 • Felbecsüli a vállalkozás bevételeit, költségeit és cash flow-ját.
 • Eredménykimutatást, mérleget és cash flow kimutatást készít.
 • Kiszámítja a vállalkozás nyereségességét, megtérülési idejét és kockázati mutatóit.
 • Összefoglalja a vállalkozás finanszírozási igényeit: mekkora anyagi befektetésre van szüksége a cégnek?

7. Kockázatelemzés

 • Azonosítja a vállalkozással járó főbb kockázatokat (pl. piaci, pénzügyi, operatív).
 • Kidolgozza a kockázatok kezelésére szolgáló stratégiát.
 • Biztosítja a befektetők számára a kockázatok átláthatóságát.

8. Mellékletek

 • Támogató dokumentumokat, táblázatokat, grafikonokat és egyéb releváns információkat tartalmaz, amelyek az üzleti tervben megfogalmazott állításokat egészítik ki, támasztják alá.

Az üzleti terv felépítése az adott vállalkozás igényeitől és céljaitól függően változhat. Fontos, hogy a terv átfogó, informatív és könnyen érthető legyen, és tükrözze a vállalkozás stratégiai vízióját.

Ezen felül, az üzleti tervet rendszeresen frissíteni kell, hogy tükrözze a piaci változásokat, a cég elért eredményeit és a jövőbeli célokat.

Üzleti terv sablon

5. Üzleti terv minta

1. Vezetői összefoglaló:

 • Cégnév: [Cégnév]
 • Cégtípus: [Kft., Bt., stb.]
 • Tevékenység: [Termék/szolgáltatás leírása]
 • Vezető: [Név, beosztás]
 • Cél: [Befektetés bevonása, hitel felvétele, stb.]
 • Befektetés igénye: [Összeg]
 • Főbb erősségek: [Egyedi értékajánlat, versenyelőnyök]
 • Várható eredmények: [Bevétel, nyereség, megtérülés]

2. Vállalkozás bemutatása:

 • Cégtörténet: A cég alapításának körülményei, fejlődése
 • Jogi forma: Tulajdonosi szerkezet, felelősségi viszonyok
 • Termékek/szolgáltatások: Részletes leírás, egyediség (USP), értékteremtés
 • Csapat: Bemutatkozás, tagok képességei, tapasztalatai
 • Piaci helyzet: Versenyelemzés, piaci részesedés, trendek

3. Piaci elemzés:

 • Piac mérete: Célpiac becsült mérete, növekedési üteme
 • Trendek: Jövőbeli piaci irányzatok, kihívások és lehetőségek
 • Versenytársak: Főbb versenytársak, stratégiájuk, erősségeik és gyengeségeik
 • Célpiac: Demográfiai, pszichográfiai jellemzők, vásárlási szokások
 • Versenyelőny: A cég egyedisége, ami megkülönbözteti a versenytársaktól

4. Működési terv:

 • Folyamatok: Termék/szolgáltatás előállítási folyamata
 • Erőforrások: Munkaerő, eszközök, anyagok, beszállítók
 • Minőségbiztosítás: A termék/szolgáltatás minőségének ellenőrzése
 • Logisztika: Termékek tárolása, szállítása, webshop logisztika, ellátási lánc

5. Marketing terv:

 • Marketing célok: Bevételi célok, piaci részesedés növelése, márkaépítés
 • Célcsoport elérése: Online és offline marketingeszközök (reklám, PR, értékesítés)
 • Árképzés: Költség alapú, versenytársi ár, érték alapú árképzés
 • Marketing költségvetés: Marketing kiadások tervezése, ROI kalkuláció

6. Pénzügyi terv:

 • Bevételek: Becsült bevételek forrásonként, szezonális ingadozások
 • Költségek: Bérleti díj, anyagköltség, marketing költségek, stb.
 • Cash flow: Pénzáramlás tervezése, likviditás biztosítása
 • Nyereségesség: Nyereség kalkuláció, megtérülési idő
 • Finanszírozási igény: Befektetés, hiteligény mértéke

7. Kockázatelemzés:

 • Piaci kockázatok: Verseny, gazdasági helyzet, piaci trendek változása
 • Pénzügyi kockázatok: Befektetés elmaradása, késedelmes fizetések
 • Operatív kockázatok: Technológiai meghibásodás, munkaerőhiány
 • Kockázatkezelési stratégia: Akciótervek a kockázatok minimalizálására

8. Mellékletek:

 • Pénzügyi kimutatások (eredménykimutatás, mérleg, cash flow)
 • Piackutatási adatok, elemzések
 • Termékleírások, specifikációk
 • Csapattagok szakmai önéletrajzai

Fontos megjegyezni, hogy ez csak egy üzleti terv minta, és a konkrét tervet az adott vállalkozás igényeihez és céljaihoz kell igazítani.

6. Tippek az üzleti terv készítéséhez

Egy üzleti terv készítése során fontos figyelembe venni a következőket is:

1. A célközönség: Kiknek szól az üzleti terv? Befektetőknek, hitelezőknek, partnereknek, vagy a cég belső használatára? A célközönség igényeihez kell igazítani a terv tartalmát és stílusát.

2. A terv hossza: Az üzleti terv hossza a vállalkozás méretétől és összetettségétől függően változhat. Általában 10-20 oldal terjedelmű, de ez nem szigorú előírás.

3. Az üzleti terv frissítése: A piaci változásokhoz és a vállalkozás fejlődéséhez igazodva az üzleti tervet rendszeresen frissíteni kell. Ez biztosítja, hogy a terv mindig aktuális és releváns legyen.

4. A terv prezentációja: Ha befektetőknek vagy hitelezőknek kívánja bemutatni az üzleti tervet, fontos, hogy azt professzionális módon tegye. Készítsen prezentációt, amely kiemeli az üzleti terv főbb pontjait és meggyőzi a hallgatóságot a vállalkozás sikerességéről.

5. A terv titkossága: Az üzleti terv bizalmas információkat tartalmazhat, ezért fontos, hogy megőrizze annak titkosságát. Csak olyan személyekkel ossza meg, akiknek feltétlenül tudniuk kell róla.

Ezen kívül, az üzleti terv elkészítése során érdemes lehet:

 • Piackutatást végezni a célpiac és a versenytársak megismerése érdekében.
 • Pénzügyi elemzéseket végezni a vállalkozás jövedelmezőségének és kockázatainak felmérésére.
 • Üzleti tanácsadó vagy mentor segítségét kérni az üzleti terv elkészítésében és finomhangolásában.

Egy üzleti terv készítése komoly munka, de megéri a befektetett időt és energiát. Egy jól elkészített üzleti terv ugyanis nagyban segíthet a vállalkozásnak a céljai elérésében.

7. Összefoglaló

Az üzleti terv egy olyan dokumentum, amely 10-15 oldalban összefoglalja egy vállalkozás történetét, szervezeti felépítését, bemutatja annak termékeit és szolgáltatásait.

Emellett tartalmaz marketing tervet, piaci elemzést, működési és pénzügyi tervet is.

Cikkünkben röviden összefoglaltuk, hogyan néz ki egy üzleti terv minta, így könnyebb lesz elkészíteni egy saját tervet. 🙂

Hibát találtál? Írj nekünk az alábbi e-mail címre: szerk@kiszervezettmarketing.hu

8. Gyakran ismételt kérdések és válaszok

❓ Hogyan épül fel egy üzleti terv?

Vezetői összefoglaló, vállalkozás bemutatása, piaci elemzés / piackutatás, marketing terv / marketing stratégia, működési terv, pénzügyi terv, kockázatelemzés, mellékletek.

❓ Hol érhető el egy üzleti terv sablon?

Cikkünkben megtalálhatod, csak kattints a weboldalunkra!

❓ Profi marketing ügynökséget keresek! Hol érdeklődjek?

Lépj velünk kapcsolatba ide kattintva!

Oszd meg! Küldd el! Nyomtasd ki!

Facebook
LinkedIn
Email
Nyomtatás
Picture of Dávid Ádám

Dávid Ádám

Dávid Ádám vagyok, a Kiszervezett Marketing Kft. alapítója, az online marketing megszállottja.

150+ szöveges ötcsillagos ügyfélvéleményünkkel előrevetítjük, hogy milyen egy igazán profin megtervezett, ügyfélközpontú marketing ügynökséggel dolgozni.

A Kiszervezett Marketing 13x-os Marketing Diamond Awards-díjas ügynökség. Ezt a díjat a Magyar Marketing Szövetség ítélte oda számunkra, ami bizonyítja, hogy szakmailag kimagasló szolgáltatásokat nyújtunk az online marketing területén.

Büszkék vagyunk arra, hogy 2023-ban a Kiszervezett Marketing Kft. lett Az Év Marketing Nagykövete!

A Kiszervezett Marketing az a marketing ügynökség, amely nem olyan, mint a suszter és a cipője.

Ezt alátámasztja a 430+ szakmai blogcikkünk is, amelynek köszönhetően több mint 160.000 látogatónk van éves szinten a saját weboldalukon a Google Keresőből, fizetett hirdetések nélkül. Mindezt alig 1,5 év alatt értük el.

A megtervezett médiamegjelenésekkel folyamatosan ott vagyunk nagy hírportálok hasábjain a területünk szakértőjeként. Párat kiemelve: penzcentrum.hu, hirado.hu, hrportal.hu, origo.hu, blikk.hu.

Azért lehetünk Google Partnerek, mert rendelkezünk a Google által elismert szakértővel. Az ügyfeleink hirdetési kampányai kivétel nélkül minden esetben elérik a minimum 70%-os optimalizáltságot.

Tartottam már szakmai előadást több egyetemen online marketing témában, többek között: BME, BGE, ELTE, MATE, Óbudai Egyetem. Emellett a Magyar Marketing Fesztivál rendszeres előadójaként mutatom be a siker kulcsát a digitális térben.

Hogyan legyen vevőszerző weboldalam?

HOVÁ KÜLDHETJÜK AZ INGYENES E-BOOKUNKAT?

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Hogyan legyen vevőszerző weboldalam?

Töltsd le az e-bookot, és a megvalósítás menete is kristálytiszta lesz előtted.

Készítettünk egy 5 részből álló videós útmutatót, hogy könnyen tudd telepíteni!

PLUSZ: Kuponkód az emailben, amivel -10% az első 3 hónapból!

Készítettünk egy 5 részből álló videós útmutatót, hogy könnyen tudd telepíteni!

PLUSZ: Kuponkód az emailben, amivel -10% az első 3 hónapból!

Készítettünk egy 5 részből álló videós útmutatót, hogy könnyen tudd telepíteni!

PLUSZ: Kuponkód az emailben, amivel -10% az első 3 hónapból!

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés